Jak wygląda reklama na niestandardowych nośnikach

Trudno oszacować, ile wydajemy rocznie na reklamy niestandardowe. Można przypuszczać, że rok temu było to 150 mln zł. Wiadomo, że jest to jeden z najszybciej rozwijających się sektorów tej dziedziny.

Mimo że reklama niestandardowa w Polsce istnieje już od około 8 lat, dopiero teraz postanowiono przeprowadzić dokładniejsze badania, które pokazałyby ile właściwie wydaje się na takie działania promocyjne. TNS OBOP we współpracy z agencją Krewcy Krawcy przeprowadzili pierwsze tego rodzaju badanie.

Do udziału w ankiecie zaproszono przedstawicieli 29 domów mediowych. Część z nich odpowiedziało, że firmy na reklamę niestandardową przeznaczają około 20 proc. całego budżetu na cele promocji. Inni jednak określili tę ilość jako „promil” w całej puli wydatków na działania promocyjne. Nie istnieje więc ścisła reguła.

Pewnym porównaniem natomiast może być przychód CAM Media, która funkcjonuje w tej kategorii. Jej zeszłoroczne przychody wyniosły 56,8 mln złotych. Siedem z największych domów mediowych deklaruje, że na reklamę niestandardową przeznaczają aż 150 mln złotych rocznie.

Czym dokładnie jest taka reklama?

Trudno jest ująć ją w konkretne ramy, ponieważ wciąż ewoluuje. Pewną stałą jest jednakże to, że musi to być coś, co wychodzi do ludzi, poza obręb mediów masowych oraz co zaskakuje swoją obecnością na przykład w przestrzeni miejskiej.